אומנות האהבה - The art of loving

פרוייקט ע״פ ספרו של אריך פרום ״אמנות האהבה״